Luchtwegklachten in tijden van corona

Beoordeling en beleid in de huisartsenpraktijk
Klinische les
25-03-2020
Masja C.M. Loogman, Nynke de Jong, Tamara N. Platteel, Margriet Bouma, Theo J.M. Verheij en Wim Opstelten

Dames en Heren,

Het nieuwe coronavirus ontregelt de huisartsenpraktijk. Huisartsen zeggen reguliere spreekuren af om de verspreiding van het virus in te dammen en kwetsbare patiënten tegen besmetting met het virus te beschermen. Telefonische triage beperkt het aantal fysieke contacten zoveel mogelijk. In deze klinische les proberen wij houvast te geven voor de beoordeling, behandeling en tijdige verwijzing van patiënten die mogelijk COVID-19 hebben.

Auteursinformatie

Huisartsenpraktijk Schilderskwartier, Woerden: M.C.M. Loogman, huisarts (tevens: Nederlands Huisartsen Genootschap, afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, Utrecht); Huisartsenpraktijk Vondelplein, Amersfoort: N. de Jong, huisarts in opleiding en dr. W. Opstelten, huisarts (tevens: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Amsterdam); Nederlands Huisartsen Genootschap, Utrecht: dr. T.N. Platteel, huisarts (tevens: Julius Centrum, UMC Utrecht) en dr. M. Bouma, huisarts niet praktiserend; Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentrum Terwijde, Utrecht: prof.dr. T.J.M. Verheij, huisarts (tevens: Julius Centrum, UMC Utrecht).

Contact: M. Loogman (m.loogman@nhg.org)

 

Verantwoording

De auteurs danken de huisartsen dr. C. Hauck en T. van den Eede voor hun medewerking aan deze klinische les.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Masja C.M. LoogmanICMJE-formulier
Nynke de JongICMJE-formulier
Tamara N. PlatteelICMJE-formulier
Margriet BoumaICMJE-formulier
Theo J.M. VerheijICMJE-formulier
Wim OpsteltenICMJE-formulier