Lood in drinkwater: een risico voor zuigelingen met flesvoeding; een Gezondheidsraadrapport
Open

Humaniora
25-03-1998
H.G.M. Bouman en J.C.S. Kleinjans
Aanvaard op 28-01-1998.
Gepubliceerd op 25-03-1998.
In print verschenen in week 12 1998.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1998;142:658-61