Longoedeem na een tentamen suicidii: postobstructief longoedeem
Open

Casuïstiek
30-01-2009
Matthijs P. Somford, Frits J. Schuitemaker en Dagmar I. Vos

Auteursinformatie

Amphia Ziekenhuis, locatie Molengracht, afd. Heelkunde, Breda.

drs. M.P. Somford, arts in opleiding tot ortopedisch chirurg; drs. D.I. Vos, chirurg.

Afd. Intensive Care: drs. F.J. Schuitemaker, internist-intensivist.

Contactpersoon: drs. D.I. Vos (dvos@amphia.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 september 2008