Leverenzymstoornissen: niet alleen bij leverziekten

Klinische praktijk
Maarten te Groen
Joost P.H. Drenth
Nicol Voermans
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3943
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Bij een patiënt met leverenzymstoornissen wordt vaak – terecht – gedacht aan een onderliggende leverziekte. Soms hebben leverenzymstoornissen echter een heel andere oorzaak, zoals een spierziekte.

Casus

Een 41-jarige vrouw werd verwezen naar de mdl-arts vanwege onbegrepen leverenzymstoornissen en vermoeidheid. 10 jaar geleden had zij ook geringe leverenzymstoornissen gehad, die na analyse waren geduid als passend bij ‘non-alcoholic fatty liver disease’. Bij navraag bleek dat patiënte sinds kort ook spierpijn had. Ook had zij moeite om op te staan uit een zittende houding. Laboratoriumonderzoek toonde verhoogde waarden van de transaminasen en het CK. De klachten en afwijkende laboratoriumwaarden bleken te berusten op een ANO5 -genmutatie.

Conclusie

Geringe leverenzymstoornissen kunnen wijzen op een spierziekte. Om onderscheid te maken tussen een spierziekte en andere oorzaken van leverenzymstoornissen, is het zinvol om de CK-waarde te bepalen. Dit kan onnodige, invasieve en kostbare diagnostiek voorkomen.

Auteursinformatie

Radboudumc, Nijmegen. Afd. Maag-, Darm- en Leverziekten: drs. M. te Groen, anios mdl; prof.dr. J.P.H. Drenth, mdl-arts. Afd. Neurologie: dr. N. Voermans, neuroloog.

Contact M. te Groen (maarten.tegroen@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Maarten te Groen ICMJE-formulier
Joost P.H. Drenth ICMJE-formulier
Nicol Voermans ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Ik ben zo vrij de schrijvers in herinnering te brengen: mijn proefschrift (Leiden, 1967) Leverfunctie bij reumatoïde arthritis, waaruit blijkt dat bij r.a. en vele andere ziekten geringe reversibele leverfunctiestoornissen voorkomen, te duiden als niet-specifieke reactieve hepatitis.

Anton Kerst, medewerker GeBu