Leesbaarheid van medisch-wetenschappelijke artikelen: moeilijk te meten
Open

In het kort
27-05-2003
M. Kabos en S. Mahesh
Gepubliceerd op 27-05-2003.
In print verschenen in week 21 2003.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2003;147:1034