Langman's medische embryologie en teratologie

Media
T.W. Sadler
P.W.J. Peters
J. Drukker
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2001;145:1479

T.W.Sadler en P.W.J.Peters, Langman's medische embryologie en teratologie. (Uit het Engels vertaald.) 11e, herziene druk. 443 bl., fig., tabellen. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2000. ISBN 90-313-1164-2. Prijs: ingen. ƒ 135,-.

Nederlandstalige leerboeken over embryologie zijn schaars. Na een lang interval is nu de 11e druk van het bekende boek…

Ook interessant

Reacties