Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling
Open

Stand van zaken
18-01-2016
Monika C. Kerckhoffs, Ivo W. Soliman, Annemiek E. Wolters, Lotte Kok, Marike van der Schaaf en Diederik van Dijk

Niet alleen intensivisten, ook huisartsen zouden patiënten na een IC-opname actief moeten volgen