Langetermijnuitkomsten van IC-behandeling
Open

Stand van zaken
18-01-2016
Monika C. Kerckhoffs, Ivo W. Soliman, Annemiek E. Wolters, Lotte Kok, Marike van der Schaaf en Diederik van Dijk

Auteursinformatie

UMC Utrecht, afd. Intensive Care, Utrecht.

Drs. M.C. Kerckhoffs, internist-intensivist; drs. I.W. Soliman en drs. A.E. Wolters, artsen-onderzoekers; drs. L. Kok, onderzoeker; prof.dr. D. van Dijk, anesthesioloog-intensivist.

AMC, afd. Revalidatie, Amsterdam en Hogeschool van Amsterdam, domein Gezondheid, Amsterdam.

Dr. M. van der Schaaf, fysiotherapeut en epidemioloog.

Contactpersoon: drs. M.C. Kerckhoffs (m.c.kerckhoffs-2@umcutrecht.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: ICMJE-formulieren zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Monika C. KerckhoffsICMJE-formulier
Ivo W. SolimanICMJE-formulier
Annemiek E. WoltersICMJE-formulier
Lotte KokICMJE-formulier
Marike van der SchaafICMJE-formulier
Diederik van DijkICMJE-formulier