Landelijk bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom

Resultaten van de eerste jaren sinds de invoering in 2014
Onderzoek
05-03-2018
Marloes A.G. Elferink, Esther Toes-Zoutendijk, Geraldine R. Vink, Iris Lansdorp-Vogelaar, Gerrit A. Meijer, Evelien Dekker en Valery E.P.P. Lemmens

Auteursinformatie

Integraal Kankercentrum Nederland, Utrecht.

Dr. M.A.G. Elferink en dr. G.R. Vink (tevens: UMC Utrecht, afd. Medische Oncologie), onderzoekers; prof.dr. V.E.P.P. Lemmens, epidemioloog (tevens: Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg).

Erasmus MC, afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg, Rotterdam.

E. Toes-Zoutendijk, MSc en dr. I. Lansdorp-Vogelaar, onderzoekers.

Antoni van Leeuwenhoek, afd. Pathologie, Amsterdam en UMC Utrecht, afd. Pathologie, Utrecht.

Prof.dr. G.A. Meijer, patholoog.

AMC, afd. Maag-, Darm- en Leverziekten, Amsterdam.

Prof.dr. E. Dekker, mdl-arts.

Contactpersoon: dr. M.A.G. Elferink (m.elferink@iknl.nl).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning voor dit artikel: E. Toes-Zoutendijk en I. Lansdorp-Vogelaar ontvingen een onderzoeksubsidie van het RIVM voor het monitoren en evalueren van de Nederlandse darmkankerscreening; G.A. Meijer is lid van het nationale comité voor implementatie van darmkankerscreening. Er zijn daarnaast mogelijke belangen gemeld. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Marloes A.G. ElferinkICMJE-formulier
Esther Toes-ZoutendijkICMJE-formulier
Geraldine R. VinkICMJE-formulier
Iris Lansdorp-VogelaarICMJE-formulier
Gerrit A. MeijerICMJE-formulier
Evelien DekkerICMJE-formulier
Valery E.P.P. LemmensICMJE-formulier