Landelijk bevolkingsonderzoek naar colorectaal carcinoom

Resultaten van de eerste jaren sinds de invoering in 2014
Onderzoek
05-03-2018
Marloes A.G. Elferink, Esther Toes-Zoutendijk, Geraldine R. Vink, Iris Lansdorp-Vogelaar, Gerrit A. Meijer, Evelien Dekker en Valery E.P.P. Lemmens
Aanvaard op 20-12-2017.
Gepubliceerd op 05-03-2018.
In print verschenen in week 9 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:D2283