Lage influenzavaccinatiegraad onder ziekenhuismedewerkers

Onderzoek
03-10-2014
Arianne B. van Gageldonk-Lafeber, Frederika Dijkstra, Hellen van ’t Veen, Mary Orchudesch en Wim van der Hoek

Leerpunten

  • In Nederland wordt een jaarlijkse influenzavaccinatie aangeboden aan medewerkers in de gezondheidszorg met als primaire doel het beperken van de transmissie van het influenzavirus op kwetsbare patiënten en bewoners van zorginstellingen.
  • In de winter van 2012-2013 was een beperkt deel van de medewerkers van 45 Nederlandse ziekenhuizen gevaccineerd tegen influenza via de werkgever.
  • Het is wenselijk om de influenzavaccinatiegraad onder ziekenhuismedewerkers te verhogen.
  • In deze studie werden geen aanwijzingen gevonden dat een actievere benadering van medewerkers de vaccinatiegraad verhoogt. Het is belangrijk te onderzoeken hoe dit wel bereikt kan worden.