Laaggeletterdheid en beperkte gezondheidsvaardigheden vragen om een antwoord in de zorg
Open

Stand van zaken
06-08-2009
Th.B. (Marcel) Twickler, Evelien Hoogstraaten, Anne Q. Reuwer, Loes Singels, Karien Stronks en Marie-Louise Essink-Bot

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam, Amsterdam.

Afd. Vasculaire Geneeskunde: dr. Th.B. Twickler, internist-endocrinoloog; E. Hoogstraaten, medisch student; drs. A.Q. Reuwer, arts-onderzoeker.

Afd. Sociale Geneeskunde: prof.dr. K. Stronks, epidemioloog; dr. M.L. Essink-Bot, sociaal geneeskundige en epidemioloog.

Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie, Woerden.

Drs. L. Singels, cultureel antropoloog.

Contactpersoon: dr. M.L. Essink-Bot (m.l.essink-bot@amc.uva.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 mei 2009