Laag kreatinine: meer risico’s na operatie?

Josephine M.J. Stoffels
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2023;167:C5348

Patiënten die een geplande operatie moeten ondergaan, hebben een hoger risico op complicaties en overlijden wanneer zij vooraf een verlaagde serumkreatinineconcentratie hebben. Dit blijkt uit een retrospectief cohortonderzoek met gegevens van het Amerikaanse nationale chirurgische kwaliteitsregister uit de periode 2005-2020.

De onderzoekers verzamelden een cohort van volwassenen bij wie de serumkreatinineconcentratie was gemeten in de zeven dagen voorafgaand aan een electieve operatie (Ann Surg. 2022; online 28 november). Ze lieten diverse patiëntengroepen niet meedoen, waaronder mensen met ondervoeding, ascites, een gemetastaseerde ziekte of nierinsufficiëntie. De primaire uitkomstmaat was…

Gerelateerde artikelen

Reacties