Laag hematocriet bij polycythaemia vera is veiliger

Onderzoek
Sadaf Atiqi
Bart J. Biemond
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6572

Rectificatie

 

Op dit artikel is de volgende verbetering gekomen:

 

Onder het kopje ‘Belangrijkste resultaten’ is bij de redactionele bewerking een fout geïntroduceerd. De juiste tekst van deze alinea luidt als volgt:

Na een mediane follow-upduur van 31 maanden waren 18 patiënten (9,8%) uit de minder intensief behandelde groep en 5 patiënten (2,7%) uit de intensief behandelde groep gestorven aan een cardiovasculaire aandoening of een ernstige trombotische complicatie. Bij 10,9% van de minder intensief behandelde patiënten trad een cardiovasculair event op, vergeleken met 4,4% in de groep die intensief behandeld werd. De incidentiecijfers van maligniteiten, bloedingen en transformaties naar myelofibrose, myelodysplasie of leukemie verschilden niet significant tussen de beide groepen.

 

Waarom dit onderzoek?

Polycythaemia vera (PV) is een myeloproliferatieve aandoening waarbij sprake is van een ongecontroleerde toename van bloedcellen. In de huidige richtlijnen wordt aanbevolen om een hematocrietwaarde

Onderzoeksvraag

Geeft de aanbevolen hematocrietwaarde

Hoe werd dit onderzocht?

De onderzoekers randomiseerden 365 Janus-kinase(JAK)-2-positieve PV-patiënten die in de periode 2008-2012 werden behandeld…

Auteursinformatie

Contact (b.j.biemond@amc.uva.nl)

Ook interessant

Reacties

Heike
Noordzij-Nooteboom

 

In dit artikel is een foutje geslopen: Atiqi en Biemond beschrijven de resultaten onjuist. Marchioli et al  beschrijven 2,7% cardiovasculaire mortaliteit in de low hematocrit group (dus intensieve groep) vs 9,8% in de high hematocrit group (dus minder intensief behandelde groep).  Atiqi en Biemond schrijven 2,7% cardiovasculaire mortaliteit in minder intensieve groep en 9,8% in intensieve groep. Zij trekken vervolgens de conclusie dat intensieve behandeling beter is. Dit klopt met de originele gegevens, echter niet met de gegevens zoals zij deze presenteren.

 

Heike Noordzij- Nooteboom, internist-oncoloog, fellow hematologie

Don
Hertzberger

Bij resultaten wordt "intensief" resp. "minder intensief" aangegeven. Deze zijn klaarblijkelijk verwisseld.

 

Don Hertzberger, cardioloog