L-tryptofaan en het eosinofilie-myalgie-syndroom
Open

Commentaar
10-06-1990
P.A.G.M. de Smet en B.H.Ch. Stricker
Aanvaard op 10-05-1990.
Gepubliceerd op 10-06-1990.
In print verschenen in week 23 1990.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1990;134:1123-5