Kretschmer's opvattingen over het simulatievraagstuk bij de hysterie

Onderzoek
Meinema, Th.
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1919;63:730-41