Kraakbeenbeschadiging door bloed in het gewricht

Klinische praktijk
W. Hart
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:2075
Download PDF

Intra-articulaire bloedingen kunnen al snel tot beschadiging van het gewrichtskraakbeen lijden. Roosendaal et al. hebben onderzocht of leeftijd hierbij een rol speelt. Daartoe dienden zij aan 6 jonge en 6 oudere honden 2 maal autoloog bloed toe in het rechter kniegewricht. Een deel van de dieren werd 4 dagen na de injecties gedood, de overigen na 16 dagen. Vervolgens werden in de kraakbeenmatrix de concentratie en de aanmaak van proteoglycanen gemeten (als maat voor de kraakbeensynthese door chondrocyten). In beide groepen, maar vooral bij de jonge dieren, bleek op de 4e dag na de injectie zowel de concentratie als de synthese van proteoglycanen te zijn verminderd. Op dag 16 was de synthese van proteoglycanen in het kraakbeen weer toegenomen, het meest bij de oudere dieren. De concentratie van de proteoglycanen was nog steeds verminderd, het meest in het kraakbeen afkomstig van de jonge dieren. De onderzoekers komen dan ook tot de slotsom dat het gewrichtskraakbeen van jonge dieren gevoeliger is voor intra-articulaire bloedingen dan dat van oudere dieren. Maatregelen ter preventie van bloedingen en een goede behandeling van bloedingen in het gewricht zijn dus van groot belang, vooral op jonge leeftijd.

Roosendaal G, Tekoppele JM, Vianen ME, Berg HM van den, Lafeber FPJG, Bijlsma JWJ. Articular cartilage is more susceptible to blood induced damage at young than at old age. J Rheumatol 2000;27:1740-4.

Gerelateerde artikelen

Reacties