Kosten-batenanalyse van vaccinatie tegen pneumokokkenpneumonie

Onderzoek
A.J.H.A. Ament
M. Sprenger
M.J. Botman
R.H. Sasburg
J. de Waard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1986;130:407-10
Abstract

Samenvatting

Heeft het zin te vaccineren tegen pneumokokkenpneumonie? Deze vraag werd actueel door de komst van een nieuw vaccin en het antwoord erop wordt beredeneerd vanuit een economische invalshoek. De financiële haalbaarheid van de verstrekking van het vaccin aan bepaalde groepen in de bevolking is met besliskundige methoden nader onderzocht. Hiertoe zijn een kosten-baten- en een globale kosten-effectiviteitsanalyse gemaakt. Er kon niet worden aangetoond dat vaccineren zinvol is, zelfs niet indien men alleen personen met een hoog risico zou vaccineren.

Auteursinformatie

Rijksuniversiteit Limburg, Capaciteitsgroep Economie van de Gezondheidszorg, Postbus 616, 6200 MD Maastricht.

Drs.A.J.H.A.Ament, econometrist; M.Sprenger, student medicijnen.

Streeklaboratoria voor pathologie en microbiologie, Enschede.

M.J.Botman, medisch microbioloog.

Regionaal Ziekenfonds Twente, Enschede.

R.H.Sasburg, apotheker, algemeen directeur; J.de Waard, medisch directeur.

Contact drs.A.J.H.A.Ament

Ook interessant

Reacties