Koortsconvulsies: prognose en behandeling
Open

Stand van zaken
08-09-1996
O.F. Brouwer, D.J. Kamphuis en J.H. Begeer

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, afd. Kinderneurologie, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.
Dr.O.F.Brouwer, kinderneuroloog.
Academisch Ziekenhuis, afd. Kinderneurologie, Utrecht.
D.J.Kamphuis, neuroloog.
Academisch Ziekenhuis, afd. Kinderneurologie, Groningen.
Dr.J.H.Begeer, kinderneuroloog.
Correspondentieadres: dr.O.F.Brouwer.