Koorts en een kuitabces door geïnfecteerde aortaprothese

Casuïstiek
27-01-2020
Eva A.K. van Delft, Renske Konings en Maarten Truijers

Auteursinformatie

Amsterdam UMC, locatie VUmc, Amsterdam. Afd. Chirurgie: drs. E.A.K. van Delft, anios chirurgie (thans: aios chirurgie, Spaarne Gasthuis, Haarlem); drs. R. Konings, aios chirurgie (thans: fellow vaatchirurgie, afd. Vaatchirurgie, OLVG, Amsterdam). Afd. Vaatchirurgie: dr. M. Truijers, vaatchirurg.

Contact: E.A.K. van Delft (e.vandelft@vumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Eva A.K. van DelftICMJE-formulier
Renske KoningsICMJE-formulier
Maarten TruijersICMJE-formulier