Klinische geneesmiddelprofielen

Een instrument ter verbetering van gezamenlijke besluitvorming
Zorg
04-04-2018
Peter J. Jongen

Artsen en patiënten komen steeds vaker via gezamenlijke besluitvorming (‘shared decision-making’) tot een behandelkeuze. Menselijke beslissingen zijn echter onderhevig aan cognitieve bias, dat wil zeggen: systematische en voorspelbare beoordelingsfouten. Ook kan besluitvorming worden belemmerd door onvolledige informatie. Klinische geneesmiddelprofielen geven op een standaardmanier actuele, wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke informatie over de geneesmiddelkenmerken die voor de arts en de patiënt relevant zijn bij de gedeelde besluitvorming. Zij bevatten informatie over het werkingsmechanisme, de toedieningswijze en -frequentie, klinische werkzaamheid, therapeutische effectiviteit, bijwerkingen, persistentie en adherentie, en het monitoren van veiligheid. De profielen moeten via internet beschikbaar komen. Zo kunnen artsen en patiënten zich per geneesmiddel, voorafgaand aan en tijdens het besluitvormingsproces, een beeld vormen van de kansen op succes en de risico’s op bijwerkingen. De patiënt kan bovendien tot een subjectieve waardering van kansen en risico’s komen. Klinische geneesmiddelprofielen dragen bij aan twee belangrijke randvoorwaarden voor gezamenlijke besluitvorming: zo min mogelijk cognitieve bias en volledigheid van informatie.

Om deze pagina weer te geven moet u ingelogd zijn.

Heeft u nog geen abonnement?

Sluit een abonnement af

Heeft u al een abonnement?

Registreren

Log in als abonnee

Inloggegevens kwijt?