Klinische drainage bij spontane pneumothorax zinloos

Is ziekenhuisopname voor behandeling van spontane pneumothorax nu afgelopen?
Commentaar
13-01-2021
Julius Janssen

Nederlandse longartsen lopen soms achter bij de moderne inzichten van de behandeling voor pneumothorax. In veel Nederlandse ziekenhuizen is het nog steeds gangbaar om een pati√ęnt met een pneumothorax bij wie de long volledig of vrijwel volledig los ligt van de thoraxwand, te behandelen met een thoraxdrain. Is dat wel nodig?

Aanvaard op 06-05-2020.
Gepubliceerd op 13-01-2021.
In print verschenen in week 2 2021.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D4997