Klinische betekenis van laboratoriumtesten SARS-CoV-2

Stand van zaken
05-06-2020
Jaap Goudsmit, Fransje W. van der Waals, Joost Swart en Frank de Wolf
Aanvaard op 27-05-2020.
Gepubliceerd op 05-06-2020.
In print verschenen in week 25 2020.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2020;164:D5104