Klinisch wetenschappelijk onderzoek in de chirurgie; terug naar ‘de operette’?
Open

Ter discussie
10-02-2011
E.G.J.M. (Robert) Pierik en Willem A. Bemelman

Auteursinformatie

Isala Klinieken, afd. Chirurgie, Zwolle.

Dr. E.G.J.M. Pierik, chirurg.

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr. W.A. Bemelman, chirurg.

Contactpersoon: dr. E.G.J.M. Pierik (e.g.j.m.pierik@isala.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 29 november 2010