Kliniek, behandeling en follow-up van 32 patiënten met een primair intracranieel germinoom uit de afgelopen 15 jaar, geregistreerd in het Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA)
Open

Onderzoek
24-11-2000
K.G. Sloetjes, J.P.W. van den Bergh, P. Wesseling, B.J. Otten, G.F.F.M. Pieters en A.R.M.M. Hermus