Klachten van lithiumintoxicatie bij een therapeutische spiegel

Klinische les
20-11-2019
Sharleen J. Roerdink, C.P.M. (Niels) Veth, Jeske van Pamelen, Jamie Manuputty en Sabine N. Swolfs

Dames en Heren,

Uitgebreide differentiaaldiagnostische overwegingen hebben er bij de patiënte in deze klinische les toe geleid dat een eenvoudige mogelijke oorzaak voor haar klachten niet direct werd weggenomen. Lithiumintoxicatie maakte deel uit van de differentiaaldiagnose, maar de lithiumspiegels waren niet-afwijkend. Aan de hand van deze casus willen we laten zien dat het belangrijk is om ook bij therapeutische spiegels een intoxicatie met lithium te overwegen.

Symptoms of lithium toxicity at therapeutic levels

A 60-year-old woman was admitted to the medical psychiatric unit with neurological and psychiatric symptoms. She was being treated with a maintenance dose of lithium for bipolar I disorder. Lithium toxicity and manic state were both considered. However, serum lithium levels appeared to be non-toxic. During hospital admission, her symptoms worsened and many diagnostic tests were performed. Lithium toxicity was considered again and lithium was discontinued, despite therapeutic blood levels. The neuro-psychiatric symptoms subsequently disappeared and the patient improved without residual symptoms. When neuro-psychiatric symptoms occur without elevated lithium levels, the possibility of chronic lithium toxicity should still be considered. More caution is required when risk factors are present, such as: old age, interacting medication, reduced renal function, dehydration and fever. Finally, electroencephalography can contribute to the diagnosis of chronic lithium toxicity.

Conflict of interest and financial support: none declared.