Kinkhoest bij jonge zuigelingen

Een gevaarlijke ziekte met aspecifieke verschijnselen
Klinische les
22-01-2013
Judith E. Nooitgedagt, Adilia Warris, K.D. (Djiem) Liem, Louis van ’t Hek en Stefanie S. Henriet
Gepubliceerd op 22-01-2013.
In print verschenen in week 4 2013.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A5573