Kindergeneeskunde.

Media
J.L. van den Brande
L.A.H. Monnens
J.M. Wit
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:487

Kindergeneeskunde. 2e, herziene druk. Onder redactie van J.L.van den Brande en L.A.H.Monnens. 677 bl., fig., tabellen. Bunge, Utrecht 1993. ISBN 900-6348-447-X. Prijs: ingen. ƒ  127,50.

Het boek Kindergeneeskunde is vanaf het begin met succes gebruikt als leerboek en als naslagwerk en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het onderwijs in…

Ook interessant

Reacties