Kinderen jonger dan 1 jaar met acute dyspneu en piepen: geen orale corticosteroïden voorschrijven

Klinische les
02-03-2009
Nynke Doornebal en Paul L.P. Brand

Dames en Heren,

Een van de meest voorkomende redenen voor spoedeisend doktersbezoek en ziekenhuisopname van kinderen jonger dan 6 jaar is acute benauwdheid, die vaak gepaard gaat met piepen. Vóór de leeftijd van 3 jaar heeft 1 op de 3 kinderen tenminste 1 episode van dyspneu met piepen gehad. Op de leeftijd van 6 jaar heeft zelfs bijna de helft van de kinderen zo’n episode doorgemaakt, meestal bij een virale bovensteluchtweginfectie.1,2 Het aantal ziekenhuisopnames voor piepen en dyspneu bij jonge kinderen neemt de laatste jaren toe, ook in Nederland.2 In Scandinavië wordt 75% van het budget voor klinische astmazorg uitgegeven aan kinderen onder de 5 jaar.3

Hoewel het dus erg vaak voorkomt dat jonge kinderen piepen bij een virale bovensteluchtweginfectie, zijn de pathogenese van dit fenomeen en de relatie met het krijgen van astma op ...