Kiezen voor de juiste benzodiazepine
Open

Werkingsmechanisme en farmacokinetiek
Stand van zaken
29-08-2012
Christiaan H. Vinkers, Joeri K. Tijdink, Jurjen J. Luykx en Roeland Vis

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, Rudolf Magnus Instituut voor Neurowetenschappen, afd. Psychiatrie, Utrecht.

Dr.mr. C.H. Vinkers, AIOS psychiatrie (tevens: afd. Farmacologie); drs J.J. Luykx, psychiater (tevens: Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg, Utrecht).

VUmc, afd. Interne Geneeskunde, Amsterdam.

Drs. J.K. Tijdink, psychiater (tevens: afd. Psychiatrie, Medisch Centrum Alkmaar).

Sint Antonius Ziekenhuis, afd. Klinische Farmacie, Nieuwegein.

Drs. R. Vis, ziekenhuisapotheker in opleiding.

Contactpersoon: dr.mr. C.H. Vinkers (c.h.vinkers@umcutrecht.nl).

Verantwoording

Alle auteurs zijn redacteur van www.dejongepsychiater.nl, een onafhankelijke website met nieuws, ontwikkelingen en over de wetenschap binnen de psychiatrie.
Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juli 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Christiaan H. VinkersICMJE-formulier
Joeri K. TijdinkICMJE-formulier
Jurjen J. LuykxICMJE-formulier
Roeland VisICMJE-formulier