Kankerbestrijding in Nederland

De stand van zaken
Onderzoek
27-06-2019
Sabine Siesling, Otto Visser, Mieke J. Aarts, Rob H.A. Verhoeven, Katja K.H. Aben, Avinash G. Dinmohamed, Boukje van Dijk, Maaike van der Aa, Marieke Louwman en Valery E.P.P. Lemmens
Aanvaard op 21-05-2019.
Gepubliceerd op 27-06-2019.
In print verschenen in week 26 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D4150