Kanker bij diabetespatiënten gaat gepaard met hogere mortaliteit

In het kort
09-05-2014
Thiemo F. Veneman

Waarom dit onderzoek?

De relatie tussen diabetes mellitus type 2 en kanker is complex en krijgt in toenemende belangstelling. De prognostische betekenis van verschillende behandelingsmodaliteiten van diabetes op de uitkomst van de behandeling van kanker is niet opgehelderd en varieert in diverse studies.

Onderzoeksvraag

Bestaan er verschillen in overleving onder patiënten die kanker ontwikkelen terwijl ...