Jonge vrouwen met hypertensie: denk aan ‘de pil’

Klinische les
21-05-2010
Mariette Labots, Jos Kooter, Erik Serné en Yvo Smulders

Dames en Heren,

In Nederland gebruikt 40% van de vrouwen in de leeftijd van 18-45 jaar de anticonceptiepil, wat overeenkomt met ruim 1,2 miljoen vrouwen (www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2725-wm.htm). Al snel na introductie van de anticonceptiepil bleek dat deze in staat is hypertensie te veroorzaken.1 Jarenlang was het gebruikelijk vóór en na het voorschrijven van de anticonceptiepil de bloeddruk te controleren. In de standaard ‘Hormonale anticonceptie’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) wordt dit sinds 1998 echter niet meer geadviseerd.2 Aanleiding hiervoor was onder meer een groot Amerikaans onderzoek, waarin gesuggereerd werd dat het ontstaan van hypertensie slechts incidenteel kon worden toegeschreven aan de anticonceptiepil.3 Zogenaamde ‘pilhypertensie’ leek derhalve relatief zeldzaam te zijn en dit ondersteunde het achterwege laten van bloeddrukcontroles. Men dient zich ...