Jeuk bij ouderen

Diagnostiek en behandeling
Stand van zaken
07-01-2019
Alet J.G. Leus, Joost M. Meijer, Sytse U. Zuidema en Marcel F. Jonkman

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Dermatologie: A.J.G. Leus, MSc, arts-onderzoeker; dr. J.M. Meijer, aios dermatologie; prof.dr. M.F. Jonkman, dermatoloog; afd. Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde: prof.dr. S.U. Zuidema, specialist ouderengeneeskunde.

Contact: M.F. Jonkman (m.f.jonkman@umcg.nl)

 

Verantwoording

H.R. Moes, MSc, promovendus (Universitair Medisch Centrum Groningen, afd. Neurologie) gaf commentaar op een eerdere versie van dit manuscript.

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

AuteurBelangenverstrengeling
Alet J.G. LeusICMJE-formulier
Joost M. MeijerICMJE-formulier
Sytse U. ZuidemaICMJE-formulier
Marcel F. JonkmanICMJE-formulier