Jaarverslag over den staat en de werkzaamheden van de Nederl. Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst en haar afdeelingen gedurende het jaar 1921-1922

Klinische praktijk
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1922;66:2362-82