Ischialgie van Mozes tot MRI

Perspectief
A. van der Zwan
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2443-7

‘Doch Jacob bleef alleen over; en een man worstelde met hem totdat de dageraedt opgingh. Ende de sonne rees hem op als hij door Pnuël gegaen was en hij was hinkende aan sijne heupe. Daarom eten de kinderen Israels de verrukte zenuwe niet die op het gewricht der heupe is tot op desen dag; om dat hij het gewricht van Jacobs heupe aangeroert hadde aan de verrukte zenuwe.’

Dit verhaal uit de boeken van Mozes (uit Genesis 32: 22-32 in de Statenvertaling van 1637) lijkt de eerste beschrijving van ischialgie. Eeuwen later werd uit de mond van Hippocrates opgetekend: ‘Wanneer ischias optreedt, grijpt de pijn aan bij het ischion (heupbeen), het uiteinde van de stuit en de achterzijde van de dij, ten slotte trekt de pijn door het hele been. Het is geïndiceerd dat deel van het been waar de pijn zich vastzet, door baden, warme omslagen en stoombaden te…

Auteursinformatie

Sophia Ziekenhuis, afd. Neurologie, Postbus 10400, 8000 GK Zwolle.

Dr.A.van der Zwan, neuroloog.

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties