Ipilimumab werkzaam bij melanoom met klieruitzaaiingen

Lucas Maillette de Buy Wenniger
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:C3213

Het na de operatie gebruiken van de immuunmodulator ipilimumab geeft patiënten met een naar de lymfeklieren uitgezaaid melanoom een 10% hogere 5-jaarsoverleving. De in de fase III-trial nabehandelde groep had wel significant vaker ernstige bijwerkingen, meldt een internationale onderzoeksgroep in The New England Journal of Medicine (2016; online 8

Ook interessant

Reacties