Inzicht in ongeplande heropnames

Zin en mogelijkheden van een classificatie
Onderzoek
20-01-2016
Coen J.T. Stevering, Rianne S. Ruitenbeek en H.J.J.M. (Bart) Berden
Aanvaard op 22-10-2015.
Gepubliceerd op 20-01-2016.
In print verschenen in week 4 2016.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2016;160:A9373