Inzet van de 'nurse practitioner' bij de behandeling van hartpatiënten: een succesvolle vorm van taakherschikking in de gezondheidszorg
Open

Commentaar
18-11-2006
D.J. van Veldhuisen, M.I. Koopmans en T. Jaarsma
Zie ook het artikel op bl. 2544.

De sterk toegenomen vraag naar zorg, die voor een belangrijk deel te maken heeft met de vergrijzing van de bevolking, dreigt de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland de laatste jaren in gevaar te brengen. Niet alleen zijn er zowel absoluut als percentueel veel meer oudere mensen in Nederland, maar oudere mensen hebben ook veel meer ziekten dan jongere. Dit laatste wordt ook wel de ‘dubbele vergrijzing’ genoemd. Het probleem van de disproportioneel stijgende vraag naar zorg heeft evenwel niet alleen met de vergrijzing te maken. Zowel op het gebied van de diagnostiek, als op dat van de behandeling zijn de mogelijkheden enorm gestegen. Ook hierdoor neemt de behoefte aan zorg en vooral personeel toe, en dit laatste kan maar ten dele worden opgelost. Daarnaast blijven de kosten van de gezondheidszorg stijgen en neemt de druk op de staatskas toe.

Taakherschikking in de gezondheidszorg, ofwel het verschuiven ...