Invloed van roken op farmacokinetiek van medicijnen

Stand van zaken
20-04-2017
David M. Burger
  • Eerder werd in het NTvG een patiënt beschreven met wisselende clozapinespiegels nadat hij was overgestapt van het roken van sigaretten op het gebruik van de e-sigaret en terug.
  • Naast clozapine zijn er mogelijk meer geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte die gevoelig zijn voor interacties met roken.
  • In dit artikel bespreek ik hoe roken de farmacokinetiek van geneesmiddelen kan beïnvloeden en geef een leidraad voor welke geneesmiddelen intensiever gecontroleerd moeten worden als patiënten hun rookgewoontes aanpassen.
  • Tot slot bied ik een overzicht van de bijsluiterinformatie over dosisaanpassing bij rokers en niet-rokers.