Invloed van roken op farmacokinetiek van medicijnen

Stand van zaken
20-04-2017
David M. Burger
Aanvaard op 04-01-2017.
Gepubliceerd op 20-04-2017.
In print verschenen in week 16 2017.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D939