Stoppen met roken

Een zaak van de werkgever
Interview
12-07-2017
Lucas Mevius en Joost Zaat

Niet alle rokers zijn ziek. Deze ‘gezonde’ rokers komen dus niet vanwege een vervelende hoest, kortademigheid of piepende ademhaling bij een dokter op het spreekuur. Wie moet hen dan aanzetten tot en helpen bij het stoppen met roken? Is er wellicht een rol voor werkgevers en bedrijfsartsen? Een kwart van de rokers haalt zijn pensioen toch ook niet? Longarts Pauline Dekker en bedrijfsartsen Ron Tewarie en Marcel de Ree vertellen over hun ervaringen met het rookstopprogramma voor werknemers van bedrijfsorganisatie Zorg van de Zaak. ‘40% is na een jaar nog steeds gestopt met roken.’

Rookstoppoli

Longartsen Pauline Dekker en Wanda de Kanter begonnen ...