Gezocht: ‘de ander’
Open

Interview
28-11-2011
Lucas Mevius en Karen van Weelden

Klasien Horstman (1959) studeerde wijsgerige en historische sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij in 1996 promoveerde. Van 2001-2009 was zij Socrateshoogleraar Filosofie en Ethiek van Bio-engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven, waar zij zich bezighield met de bijdrage van onder andere ‘genomics’ en ‘tissue engineering’ aan het ontstaan van een preventieve stijl in de gezondheidszorg. Sinds 2009 is ze als hoogleraar Filosofie van de Publieke Gezondheidszorg verbonden aan de Universiteit Maastricht. Haar leerstoel richt zich op de filosofische en sociologische analyse van de relatie tussen ‘public health’-wetenschappen, technieken en praktijken enerzijds en politiek en maatschappij anderzijds.