Interstitiële pneumonitis als bijwerking van rituximab
Open

Casuïstiek
31-07-2009
J.L. (Hans) Kemming, Roel E.P. van Zeeland, Eric F. Ullmann en E.J.M. (Vera) Mattijssen

Auteursinformatie

Ziekenhuis Rijnstate, afd. Interne Geneeskunde, Arnhem.

Drs. J.L. Kemming, arts in opleiding tot longarts; dr. E.J.M. Mattijssen, internist.

Afd. Longziekten: drs. R.E.P. van Zeeland, arts in opleiding tot longarts; drs. E.F. Ullmann, longarts.

Contactpersoon: drs. J.L. Kemming (hkemming@alysis.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 22 mei 2009