Inspanningsafhankelijke anafylaxie
Open

Casuïstiek
02-12-1991
R. Gerth van Wijk, M.H.W.M. Roovers en P.H. Dieges

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis Rotterdam-Dijkzigt, afd. Allergologie, Dr. Molewaterplein 40, 3015 GD Rotterdam.
Dr.R.Gerth van Wijk, dr.P.H.Dieges en M.H.W.M.Roovers, allergologen.
Correspondentieadres: dr.R.Gerth van Wijk.