Inspanningsafhankelijke anafylaxie
Open

Casuïstiek
02-12-1991
R. Gerth van Wijk, M.H.W.M. Roovers en P.H. Dieges
Aanvaard op 05-07-1991.
Gepubliceerd op 02-12-1991.
In print verschenen in week 48 1991.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1991;135:2293-5