Inhalatie van beclometason in ultrafijne deeltjes geeft betere longdepositie bij kinderen met astma
Open

In het kort
18-11-2003
R.W. Griffioen

Bij de behandeling van asthma bronchiale dienen sprays (‘pressurized metered dose inhalers’; PMDI) met een inhalatiekamer te worden gebruikt. Het coördineren van drukken en inhaleren is dan niet nodig. Bij de Autohaler is geen inhalatiekamer nodig omdat een mechanisme deze coördinatie automatiseert.

Tijdens de verplichte omschakeling van chloorfluorkoolwaterstof(CFK)- naar hydrofluoralkaan(HFA)-aërosolen heeft het bedrijf 3M de herformulering van beclometasondipropionaat (BDP) zo gekozen dat ultrafijne deeltjes worden verkregen; dit preparaat heet QVAR. De geproduceerde deeltjes hebben een zogenaamde massamediane aërodynamische diameter (MMAD) van 1,1 ?m, terwijl andere BPD-producenten deeltjes maken met een MMAD van circa 3,3 ?m, dus met een massa die ruim 25 ...