Inhalatie-analgetica veelbelovend bij baringspijn

Onderzoek
Maurice Wouters
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A5680

Waarom dit onderzoek?

Er bestaat behoefte aan niet-invasieve behandelingsvormen voor de vaginale baringspijn, naast de beschikbare invasieve technieken als epidurale anesthesie. Inhalatie-analgesie heeft als belangrijkste voordelen dat het snel kan worden toegediend, eventueel door de patiënt zelf, en dat de werkingsduur kort is.

Onderzoeksvraag

Welke effecten heeft toediening van inhalatie-analgetica…

Auteursinformatie

Contact (mgaj.wouters@vumc.nl)

Ook interessant

Reacties

Geachte redactie,

 

We waren verheugd over een referaat van ons onderzoek in uw tijdschrift.

Toch willen we graag een kleine nuancering aanbrengen.

 

Wouters rapporteert in zijn referaat over de Cochrane review ‘Inhaled analgesia for pain management in labour’ (Klomp, 2012) onder ‘consequenties voor de praktijk’ dat er “geen uitkomsten zijn beschreven voor moeder en kind". Wouters concludeert vervolgens "Op grond van de resultaten van dit gedegen literatuuronderzoek lijkt ingebruikname van inhalatie-analgetica in de dagelijkse praktijk van de verloskunde dus nog voorbarig”.

 

Echter, uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat we geen verschil hebben gevonden in de uitkomstmaten voor kunstverlossingen (VE/FE), Sectio Caesarea, bloedverlies, Apgar Score <7 binnen vijf minuten en de neurologische score van de pasgeborene, de Neurologic Adaptive Capacity Scores (NACS) lager dan 35 twee uur na de baring in de vergelijking tussen de verschillende groepen.

 

Deze uitkomstmaten geven aan dat de geïnhaleerde analgesie nitrous oxide (in Nederland onder de merknaam Relivopan) in vergelijking met andere vormen van geïnhaleerde analgesie en in vergelijking met placebo of geen behandeling, met de informatie die wij hebben uit de geïncludeerde RCT’s, veilig is voor moeder en kind.

 

Klomp T, van Poppel M, Jones L, Lazet J, Di Nisio M, Lagro-Janssen AL. Inhaled analgesia for pain management in labour. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 9. Art. No.: CD009351. DOI: 10.1002/14651858.CD009351.pub2.

 

Met vriendelijke groet,
Trudy Klomp
Department of Midwifery Science, AVAG and the EMGO Institute for Health and Care Research, VU University Medical Center, Amsterdam, Netherlands.

 

Antoine LM Lagro-Janssen
Department of Primary and Community Care, Women’s Studies Medicine, Radboud University Nijmegen

Medical Centre, Nijmegen, Netherlands 

Maurice
Wouters

De nuancering van Klomp en Lagro-Janssen is terecht.

Mijn formulering had moeten zijn: Er worden geen verschillen in uitkomsten beschreven van moeder en kind, maar de kwaliteit van de gegevens is onvoldoende.

Mijn conclusie dat de ingebruikname van inhalatie-analgetica in de dagelijkse praktijk voorbarig lijkt, blijft hiermee ongewijzigd.

 

Met vriendelijke groet,

Maurice Wouters, gynaecoloog-perinatoloog

VU medisch centrum, Amsterdam