Ingestie van corpora aliena bij kinderen

Klinische les
11-11-2019
Hilde Krom, Gijs Elshout, Catharine A. Hellingman, Angelika Kindermann, Joost van Schuppen en Merit M. Tabbers

Dames en Heren,

‘Ingestie van corpora aliena’ is de medische benaming voor het inslikken van lichaamsvreemde voorwerpen en kan leiden tot potentieel levensbedreigende complicaties. Aan de hand van 3 patiëntbeschrijvingen laten we zien dat het beleid bij een kind dat een lichaamsvreemd voorwerp heeft ingeslikt, afhankelijk is van het soort en de lokalisatie van het corpus alienum, de symptomen en de setting waarin de patiënt zich presenteert.

Auteursinformatie

Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC, locatie AMC-UvA, Amsterdam. Afd. Kinder-mdl: drs. H. Krom, arts-onderzoeker; dr. A. Kindermann en dr. M.M. Tabbers, kinderartsen MDL. Afd. Radiologie en Nucleaire Geneeskunde: drs. J. van Schuppen, radioloog. Erasmus MC, afd. Huisartsgeneeskunde, Rotterdam: dr. G. Elshout, huisarts. Maastricht UMC+, afd. Keel, Neus en Oor, Maastricht: dr. C.A. Hellingman, kno-arts.

Contact: H. Krom (h.krom@amsterdamumc.nl)

 

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

AuteurBelangenverstrengeling
Hilde KromICMJE-formulier
Gijs ElshoutICMJE-formulier
Catharine A. HellingmanICMJE-formulier
Angelika KindermannICMJE-formulier
Joost van SchuppenICMJE-formulier
Merit M. TabbersICMJE-formulier