Ingeslikte blisterverpakkingen

Klinische praktijk
Johannes F. de Leijer
Dieuwertje R. Geel
Karin F. Kok
C. (Kees) Kramers
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5615
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Blisterverpakkingen worden wereldwijd op grote schaal gebruikt voor het verpakken van geneesmiddelen. Het per ongeluk innemen van een tablet mét blisterverpakking en al is verre van onschuldig. De scherpe randen van de verpakking kunnen de slokdarmwand ernstig beschadigen.

Casussen

Wij beschrijven 2 patiënten die per ongeluk een blisterverpakking hadden ingeslikt tijdens hun opname in het ziekenhuis. Een 88-jarige man kreeg slikklachten. De volgende dag werd bij gastroscopie direct onder de bovenste slokdarmsfincter een ingeslikte blisterverpakking aangetroffen. Na verwijdering van de verpakking herstelde de mucosa zich. Een 66-jarige man bezocht de Spoedeisende Hulp vanwege het uitbraken van helderrood bloed en sinds één week bestaande slikklachten, nadat hij recentelijk opgenomen was geweest in het ziekenhuis. Bij gastroscopie werd een diepe mucosascheur in de slokdarm gezien, en een blisterverpakking in de maag. De blisterverpakking werd verwijderd. Beide patiënten herstelden voorspoedig.

Conclusie

Patiënten die een blisterverpakking inslikken, zijn zich daar vaak niet bewust van. Om verdere schade aan de slokdarmwand te voorkómen, moet de blisterverpakking zo snel mogelijk endoscopisch verwijderd worden. Wellicht kan de inname van blisterverpakkingen voorkómen worden door op specifieke momenten toezicht te houden op de medicatie-inname.

Auteursinformatie

Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Nijmegen. Afd. Maag-darm-leverziekten: J.F. de Leijer, BSc, coassistent; dr. K.F. Kok, mdl-arts. Afd. Klinische Farmacie: D.R. Geel, MSc, apotheker; prof.dr. C. Kramers, internist-klinisch farmacoloog (tevens: Radboudumc, afd. Farmacologie-Toxicologie en afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen).

Contact J.F. de Leijer (jandeleijer@hotmail.com)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Johannes F. de Leijer ICMJE-formulier
Dieuwertje R. Geel ICMJE-formulier
Karin F. Kok ICMJE-formulier
C. (Kees) Kramers ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties